Consell

“Si el càrrec de Primer Tro quedara vacant, els Consellers de la Filà serien els encarregats de convocar l’elecció del Primer Tro en el termini de 30 dies pel mateix procediment que figura en aquesta base IV.
Seran Consellers de la Filà els antics Primers Trons i el quadre d’honor de la Filà. No obstant açò, l’antic secretari seguiria exercint les seues funcions fins a la designació del nou secretari.”
Art. 26 Reglament de Règim Interior

Consell

Adolfo Seguí Olcina

Julio Martínez Carbonell

Antonio Alós Segura

Juan Llopis Jornet

Francisco Seguí Peidro

Jacinto Santacreu Llorens

Jaume Rafel Segura Frau

Jorge Pascual Armiñana

Jorge José Molina Espí

José Luís Boronat Fuster

Enrique Galbis Aracil

1ª-foto-fundadors-p